VIDEO

Tân Đạt Holdings – Hành trình đồng hành và phát triển

18/01/2023 07:00:00 PM

Vượt lên những thử thách, sóng gió, không ngừng khẳng định nội lực và bản lĩnh. Với tinh thần đồng hành và phát triển, tất cả đã cùng kiến tạo nên hành trình năm 2022 của công ty Tân Đạt Holdings với nhiều dấu ấn và thành tựu rực rỡ, đưa thương hiệu bước lên một nấc thang mới. Tân Đạt Holdings – hành trình 2022 đồng hành và phát triển.

Tân Đạt Holdings – Hành trình đồng hành và phát triển

18/01/2023 07:00:00 PM

Vượt lên những thử thách, sóng gió, không ngừng khẳng định nội lực và bản lĩnh. Với tinh thần đồng hành và phát triển, tất cả đã cùng kiến tạo nên hành trình năm 2022 của công ty Tân Đạt Holdings với nhiều dấu ấn và thành tựu rực rỡ, đưa thương hiệu bước lên một nấc thang mới. Tân Đạt Holdings – hành trình 2022 đồng hành và phát triển.

Tân Đạt Holdings – Hành trình đồng hành và phát triển

18/01/2023 07:00:00 PM

Vượt lên những thử thách, sóng gió, không ngừng khẳng định nội lực và bản lĩnh. Với tinh thần đồng hành và phát triển, tất cả đã cùng kiến tạo nên hành trình năm 2022 của công ty Tân Đạt Holdings với nhiều dấu ấn và thành tựu rực rỡ, đưa thương hiệu bước lên một nấc thang mới. Tân Đạt Holdings – hành trình 2022 đồng hành và phát triển.

Tân Đạt Holdings – Hành trình đồng hành và phát triển

18/01/2023 07:00:00 PM

Vượt lên những thử thách, sóng gió, không ngừng khẳng định nội lực và bản lĩnh. Với tinh thần đồng hành và phát triển, tất cả đã cùng kiến tạo nên hành trình năm 2022 của công ty Tân Đạt Holdings với nhiều dấu ấn và thành tựu rực rỡ, đưa thương hiệu bước lên một nấc thang mới. Tân Đạt Holdings – hành trình 2022 đồng hành và phát triển.

Tân Đạt Holdings – Hành trình đồng hành và phát triển

18/01/2023 07:00:00 PM

Vượt lên những thử thách, sóng gió, không ngừng khẳng định nội lực và bản lĩnh. Với tinh thần đồng hành và phát triển, tất cả đã cùng kiến tạo nên hành trình năm 2022 của công ty Tân Đạt Holdings với nhiều dấu ấn và thành tựu rực rỡ, đưa thương hiệu bước lên một nấc thang mới. Tân Đạt Holdings – hành trình 2022 đồng hành và phát triển.